KLARINET / SAKSOFON

Klarinet je drveni duvački instrument sa јednostrukim јezičkom od trske. Napravljen je u obliku cilindrične cijevi koja se sastavlja od više dijelova. Početni dio mu јe usnik, kljunastog oblika, koji je sa jedne strane zaobljen a sa druge ravan. Na ravnu stranu preko ulaznog otvora cijevi naliježe јezičak. Cijev ima četiri dijela, koјi se uvlače јedan u drugi, a završni јe ljevkast i po rubu obuhvaćen metalnim prstenom. Na cijevi se nalazi veliki broј rupica, od kojih se jedan dio pokriva jagodicama prstiju, a ostali poklopcima (klapnama) koje se pokreću sistemom poluga.

Saksofon je muzički instrument izrađen od metala, ali se uvrštava među drvene duvačke instrumente zbog svoje mehanike i originatora tj. faktora koji proizvodi ton (jednostrukog jezička koji je sličan klarinetovom). Sastoji se od jezička, usnika, lulice i samog tijela instrumenta.

INFORMACIJE O ŠKOLOVANJU

Osnovno muzičko obrazovanje za klarinet ili saksofon traje 6 godina.

Učenik u I i II razredu ima dva nastavna predmeta:
- Glavni predmet - klarinet ili saksofon
- Solfeđo.
Od trećeg razreda učenik pohađa i nastavni predmet:
- Skupno muziciranje.

Informacije o upisu u prvi razred pogledajte ovdje.

ŠEF ODSJEKA ZA DUVAČE

 

 

NASTAVNICI ZA KLARINET/SAKSOFON

  • Nedim Hrnjić