KLAVIR

Klavir je instrument sa tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu. Opseg mu je od subkontra A do C5. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata sa vrlo bogatom muzičkom literaturom.

Klavirska klavijatura ima 88 tipki - po jednu za svaki ton. Notacija se vrši u dva ključa. U violinskom ključu se zapisuje ono što svira desna ruka, a u bas ključu se notira ono što svira lijeva.

   

INFORMACIJE O ŠKOLOVANJU

Osnovno muzičko obrazovanje za klavir traje 6 godina.

Učenik u I i II razredu ima dva nastavna predmeta:
- Glavni predmet - klavir
- Solfeđo.
Od trećeg razreda učenik pohađa i nastavni predmet:
- Skupno muziciranje.

Informacije o upisu u prvi razred pogledajte ovdje.

 

ŠEF ODSJEKA ZA KLAVIR

Ena Ovčina

NASTAVNICI - KLAVIR

 • Lidija Kuzmić
 • Jasenko Džambić
 • Alma Hodžić
 • Radmila Petrak
 • Ena Ovčina
 • Selma Đonlagić Suljić
 • Samra Ibrahimović
 • Nina Božić
 • Nudžejma Huseinagić
 • Melika Demirović
 • Sarah Skopljak
 • Elna Bukvić