VIOLINA

Violina je gudački instrument sa četiri žice, i od svih gudačkih instrumenata proizvodi najviše tonove i najmanjih je dimenzija. Riječ violina dolazi iz srednjovjekovne latinske riječi “vitula”. Osoba koja svira violinu zove se violinist ili violinistica.

Violina je nastala u sjevernoj Italiji u ranom 16. vijeku. Najstariju dokumentiranu violinu sa četiri žice nalik modernoj, izgradio je 1555. Andrea Amati.

INFORMACIJE O ŠKOLOVANJU

Osnovno muzičko obrazovanje za violinu traje 6 godina.

Učenik u I i II razredu ima dva nastavna predmeta:
- Glavni predmet - violina
- Solfeđo.
Od trećeg razreda učenik pohađa i nastavni predmet:
- Skupno muziciranje.

Informacije o upisu u prvi razred pogledajte ovdje.

ŠEF ODSJEKA ZA GUDAČE

Jovan Rašković

NASTAVNICI - VIOLINA

  • Jovan Rašković
  • Džana Begović
  • Nataša Kakeš
  • Šejla Glinac Jozić
  • Marija Milenković